Välkommen till

Eva o Janne Melander, Saxeriet

 

Det här är vår gård i Skåne. Den ligger på Österlen straxt utanför en by som heter Onslunda i Tomelilla kommun. Gården byggdes 1905 och har använts som familjejordbruk tills för c:a 30 år sedan. Från dess och fram till år 2004 när vi köpte gården har den använts av tidigare ägare som sommarbostad. Gården består av en bostadsdel om c:a 90kvm samt en vidhängande ladugård om c:a 150kvm. Odlingsbar mark i direkt anslutning till gården är c:a 2ha.

 

Området där gården ligger kallas Saxeriet och är ett namn som går att läsa om i en skrift i ortnamnsregistret Onslunda socken : Ingelstads härad under rubriken Naturnamn : 51.

I denna skrift skriver en man vid namn Nils Nilsson 1930 att, jag citerar "en man som kallades Saxen har bott här en tid" slut på citat. En annan teori som florerar är att vägen som går förbi området "saxar" förbi, vilket man i och för sig kan tänka sig med lite fantasi.                                 Innehållsförteckning


 
1 2 3 4 5 index